Защо в България?

Парламентарна република
Разделение на властите - законодателна, изпълнителна и съдебна
Пазарна икономика
Зачитане на човешките права и свободи
ЕС
НАТО
СТО
Световна банка
Международен валутен фонд
Организация за икономическо сътрудничество и развитие
Организация за черноморско икономическо сътрудничество
ООН
Европейска асоциация за свободна търговия

Ръст на БВП - 3,9%
Коефициент на заетост - 73%
Безработица - 5,8%
Месечна инфлация - 0,4%
Кредитен рейтинг на България - ВВВ (стабилен)

Население - 7 101 859 (2016 г.)
Население в трудоспособна възраст (25-64г.) - 60.8%
Население в трудоспособна възраст владеещо повече от един чужд език - 46%
България е силно урбанизирана страна, като повече от 5 милиона души живеят в градове

Нисък корпоративен и частен данък - 10%
Корпоративен данък в зони с висока безработица - 0%
Развит пазар на недвижимите имоти – конкурентни цени
Ниски цени на комунални услуги

Европейски съюз
Русия
Турция
Близкия изток

Конкурентна цена на труда
Специализирани езикови гимназии, техникуми и акредитирани висши учебни заведения
Високо квалифицирана, многоезична работна ръка

Много богата история датираща от Античността
Многообразна култура и обичаи
Развит междукултурен обмен с държавите от ЕС и Близък Изток, Русия и Турция
НПО сектор работещ във всички сфери
Красива природа и четири годишни сезона, гарантиращи разнообразен климат
Целогодишен туризъм - зимен и летен