Услуги

Сертифициране на инвестиционни проекти;
Стартиране и управление на бизнес;
Международни договори относно инвестициите;
Закон за корпоративното подоходно облагане;

Основни икономически индикатори;
Предимства за инвестиране в конкретен регион;
Очаквани евентуални затруднения при инвестиране в конкретен регион;
Индустриални паркове.

Юридически и нотариални;
Счетоводни;
Превод и легализация;
Консултанти за недвижими имоти;
Оказване на помощ при кандидатстване за статут на пребиваване.

Подобряване на регионалното развитие в икономически, социален и културно-образователен план;
Представяне на чужди инвестиционни намерения пред българския бизнес;
Подготовка и провеждане на В2В срещи в конкретни региони и отрасли;
Задгранични бизнес пътувания с цел контакти с чуждестранни дружества;
Представяне на български фирми, НПО, общински и други инициативи;
 Междукултурен и образователен обмен, имащ за цел бързата интеграция на чуждестранните граждани живеещи в Р България.