Новини и събития


Растежът в промишлеността се подобрява през октомври 2018 г.
По предварителни данни на НСИ по отношение на промишленото производство се наблюдава лек растеж от 1.55% на годишна база през месец октомври. Подобрението е резултат на по-положителни показатели и в трите големи сектора (преработваща, добивна и енергийна промишленост). Най-влиятелното подобрение обаче е това в преработващата промишленост, където е отчетен растеж от 2.64% през октомври, в сравнение с едва 1.16% през септември. Промишлените продажби през месец октомври растежът на продажбите на промишления сектор (общо) се ускорява повече от 2 пъти и достига 8.95% на годишна база. Това се дължи, както на ускорен растеж на продажбите на вътрешния пазар, така и на международния. През октомври и на двата пазара са отчетени двойно по-високи нива на растеж, в сравнение със септември – 10.68% на местния и 7.32% на международния).


Месечни изменения
През септември 2018 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, и в преработващата промишленост - с 1.4%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 3.2%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 17.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.7%, производството на химични продукти - с 8.6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.8%. Ръст е регистриран при: производството на лекарствени вещества и продукти - с 11.8%, производството на тютюневи изделия - с 8.6%, производството на превозни средства, без автомобили - със 7.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.5%.


Годишни изменения
На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 12.2%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.7%, а в преработващата промишленост промишленото производство се увеличава с 0.8%. По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 32.6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 24.7%, производството на превозни средства, без автомобили - с 18.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 14.7%. Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 24.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13.3%, производството на основни метали - с 12.1%, производството на химични продукти - с 10.1%.Инфографики и таблици: НСИИнфографика: ЕКИП
Публикувано на 11 Dec 2018 от rdibi.bg