Новини и събития


Посещение на посланика на Р Казахстан в Бургас
На 26 ноември 2018 г. по покана на Търговско индустриална камара - Бургас на официално посещение в град Бургас беше Н. Пр. Темартай Избастин, посланик на Р Казахстан в България. В рамките на визитата беше организирана среща с кмета и областния управител на града, както и с местния бизнес. Целта беше да се обсъдят инвестиционните възможности и да се осъществят полезни контакти. Събитието се проведе в сградата на Областна администрация - Бургас.


Снимка: БНР-Бургас

Република Казахстан активно разширява бизнес сътрудничеството си с нови държави и разраства стокооборота с вече утвърдени пазари. За това помагат транспортните коридори, които от Западна Европа стигат до Западен Китай. Трасето позволява използването на новоизградените автомагистрали и железопътна мрежа в Казахстан.

През 2018 година търговията между България и Казахстан възлиза на 210 млн.евро. Българските инвестиции за периода 2005-2018 г. са 35 млн. евро. Все повече български компании търсят възможност да се реализират на казахстанския пазар. Около 100 предприятия вече имат общ бизнес в различни сфери с евразийската страна. Целта на посещението в град Бургас е да се търсят нови партньори от България, които да бъдат представени на казахстанския бизнес.

Страната ни, както и конкретно Бургаският регион също имат още много какво да представят като потенциал. По данни на Министерство на икономиката, за миналата година с Казахстан е регистриран ръст от 12,4 % (21,3 млн. щатски долара). Основен приоритет за града остава засилването на туристическата реклама, като целта е да достигне до повече туристи. Работи се в подкрепа на идеята за облекчаване визовия режим за казахстански граждани, които да имат право на по-дълъг престой у нас. От няколко години студенти от тази страна предпочитат да се обучават в Бургаския свободен университет, като до този момент са около 300.

Специалните икономически зони (СИЗ) в Казахстан са атрактивно място за изпълнение на проекти в различни сектори. Зоните разполагат с необходимата инфраструктура и привлекателен преференциален данъчен режим. Ето и какво е важно да знаят българските компании за ползите от инвестирането в Казахстан.

Защо да инвестираме в СИЗ?

- 100% чуждестранна собственост;
- Няма ограничения за репатрирането на капитала;
- Няма валутно ограничение;
- Изградена инфраструктура;
- Орган за управление на СИЗ - координация и подкрепа във всички вътрешни процеси;
- 0% корпоративен данък;
- 0% данък върху собствеността;
- 0% данък върху земя под наем;
- 0% ДДС за доставчиците;
- 0% мита и ДДС за стоки, внесени в територията на СИЗ;

Горните ползи не зависят от обема на инвестициите и са постоянно действаши в рамките на СИЗ.
- Наемане на служители без квоти и разрешителни за проекти струващи повече от 1 мил. MCI (1 MCI = 2269 KZT) или 7 мил. USD, по време на строителния период и 1 година след пускането в експлоатация.

Индустриалните зони на Казахстан
Индустриалните зони на Казахстан са реализиран проект на държавата с цел да създадат условия и модерна инфраструктура за стимулиране на създаването на заместителна и конкурентноспособна промишленост, както и за привличане на чуждестранни и местни инвестиции.
Понастоящем в Казахстан има 20 промишлени зони, а други 24 са в етап на изпълнение.

Предимства за инвестиране в Индустриални зони
- Възможност за придобиване на поземлен имот с изградена инфраструктура;
- Популяризиране и информационна подкрепа на участниците в проекта от държавните органи на Казахстан;
- Съдействие и консултации от страна на управляващото дружество;
- Предоставяне на централизирани комунални услуги от управляващото дружество.


Приватизационен план за периода 2016-2020 г.
В рамките на програмата се предвижда приватизация на над 780 обекта на правителството и квази-публичния сектор.
Предлага се също така да се обърне внимание на инвестиционните проекти и бизнес идеите в други сектори на икономиката, както и на приватизационните обекти и възможностите за публично-частно партньорство.

Национална компания "Казах Инвест"
Националната компания "Казах Инвест" предлага насоки и предварително консултиране на база нуждите на инвеститорите. Също така подготвят съвместно инвестиционния проект и оказват подкрепа на всички етапи от реализирането му. Насърчават износа и предоставят последваща грижа за проекта и пълната му защита. Инвеститорът може да разчита на задграничните представители на "Казахстан Инвест" за първични преговори, организиране на посещение в Казахстан и визова подкрепа. Компанията предлага още:

Специализиран анализ
- Относно експортните ниши и световното търсене;
- Идентифициране на експортния потенциал;
- Потенциал за износ на стоки от конкретен регион в Казахстан;
- Маркетингови проучвания за местни производители.


Промотиране на износа
- Търговски мисии (търсене на потенциални купувачи, B2B срещи);
- Изложения в чужбина;
- Национални павилиони (специфично секторно представяне на производителите);
- Представяне на търговските пазари.


Развитие на износа
- Проучване на курсове за предприемачи по експортни дейности;
- Специализирана литература;
- Възстановяване на 50% от разходите на износителите.


Допълнителна важна информация можете да намерите тук.
Публикувано на 29 Nov 2018 от rdibi.bg