Мисия: подобряване на регионалното икономическо, социално и междукултурно развитие

Имате инвестиционни намерения, но не знаете как да ги реализирате? Ние ще Ви помогнем!

Сдружение за регионално развитие и международни бизнес инициативи

СРРМБИ е неправителствена организация, оказваща съдействие на чуждестранни и български фирми за техните инвестиционни намерения и желание да развиват бизнес в България.
Организацията има за цел да подпомага регионалното икономическо и социално развитие на страната ни, като за целта осъществява консултантски услуги по важните за всеки бизнес въпроси. СРРМБИ цели сътрудничество с държавни и неправителствени организации, с цел популяризиране на инвестиционния климат в България.


Проект в България?

Бъди наш партньор.

СРРМБИ установява и поддържа международни контакти с лица и организации проявяващи интерес към реализирането на икономически, социални и културно-образователни проекти в България. Осъществява консултантски услуги в помощ на чужди държавни и частни структури, с оглед привличането им като инвеститори и партньори в България.

Стани наш партньор!

Имате въпроси към нас?